POKLÁDÁNÍ   KABELŮ

[ Odvalovací podložky ]  [ Kabelová rohová vodítka ]  [ Kabelové vodítko ] [ Odvíjení vodičů ]  [ Navíjení vodičů ] 

  [ Zahrnovací radlice ] [ Hlavní stránka ]

 

Odvalovací podložky pro kabelové bubny  

 

 
  Odvalovací podložky pro kabelové bubny jsou určeny pro odvíjení kabelů z bubnů a též zajišťují buben proti samovolnému pohybu. Otáčení je zajištěno dvojicí válečků opatřených kuličkovými ložisky se stálou náplní maziva, zakrytými proti prachu a nečistotě. Podložky jsou vyráběny ve dvou velikostech:
  • malá - max. průměr kabelového bubnu 120 cm
  • velká - max. průměr kabelového bubnu 220 cm

 

 
nahoru
 
Kabelová rohová vodítka zinkovaná    
  Vodítka jsou určena ke kladení kabelů v obloucích a rozích. Podle poloměru ohybu se skládají pomocí čepů, které propojí jednotlivá rohová vodítka. Dva vertikální a jeden vodorovný váleček z ocelové trubky jsou uloženy v kuličkových ložiscích se stálou náplní maziva. Proti prachu a nečistotě jsou chráněna. Montována jsou v ocelovém profilovém rámu s ochranným a nosným obloukem.  
nahoru
 
Kabelové vodítko zinkové    
  Tento žlábkový kabelový váleček z bezešvé ocelové trubky se otáčí v kuličkových ložiscích chráněných před prachem a nečistotou. Uložen je v pozinkovaném trubkovém rámu, který je konstruován tak, že muže bý postaven i přes položený kabel.  
nahoru
 
Zařízení na odvíjení vodičů    
  Slouží k snadnému odtáčení  a rozvinování svitků vodičů i lan. Zastavení z roztočeného stavu umožňuje nožní brzda. Rotační koš je uložen na kuželových ložiscích.  
nahoru
 
Zařízení na navíjení vodičů    
  Používá se k navíjení a strhávání starého vedení, které se navine na kuželový koš upevněný na kole traktoru. Vytvoří se svitek, který lze snadno sejmout.  
nahoru
 
Zahrnovací radlice    
  Zahrnovací radlice je svařena z ocelových profilů a plechu s výměnným nožem. Závěs radlice je přišroubován na konzolu přední nápravy. Spouštění a zvedání radlice zajišťuje přímočarý hydromotor napojený na hydraulický okruh traktoru.  
nahoru